top of page

VASTUULLISEMPAA KUVA- JA VIDEOTUOTANTOA

Haluan olla rakentamassa maailmasta avoimempaa, monimuotoisempaa, vastuullisempaa ja eettisesti kestävämpää paikkaa meille kaikille. Nämä ovat arvojani niin henkilökohtaisessa elämässäni kuin yrityksessänikin. Uskon siihen, että maailmaa voidaan määrätietoisesti ohjata parempaan suuntaan. Siihen tarvitaan yksilöä ja yhteisöjä. Vastuullisuus onkin osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

 

Koska maailma ei tule valmiiksi ainakaan kovin ripeästi, haluan käydä avointa keskustelua eri toimijoiden kanssa. Haluan kehittyä ja kehittää toimintaani koko ajan yhä vastuullisemmaksi.

AITOUS

läpileikkaa kaikkea toimintaani. Haluan sykähdyttää ihmisiä taltioimalla aitoja tarinoita ja kohtaamisia. Vain sellaisiin voi täysin samastua. En välitä valheellista tietoa enkä myöskään suurentele asioita. Vastuullisuudessa aitous pohjautuu epätäydellisyyden myöntämiseen, mutta myös siihen, että pyritään koko ajan parempaan.

EETTISYYS

tarkoittaa sitä, että huolehdin tiedottamisesta ja viestinnästä kaikissa projektin vaiheissa. Pysyn aikatauluissa ja kunnioitan aina tekijänoikeuksia. Mikäli projektiin tarvitaan sellaista osaamista, jota minulla ei ole, tunnen yhteistyökumppanini ja menen takuuseen heidän työnsä laadusta.

EKOLOGISUUS JA YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN

merkitsee ennen kaikkea maapallon resurssien kunnioittamista. Kotikonttorillani käytetään pääsääntöisesti aurinkoenergiaa niin akkujen kuin autonkin lataamiseen. Investoin elinkaareltaan pitkään kalustoon.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

on tavoite, johon olen koko yritykseni olemassaolon ajan pyrkinyt. Lasken sen vuosittain ja pyrin sitä myös pienentämään.

HYVÄNTEKEVÄISYYS

antaa minulle mahdollisuuden tukea tärkeinä pitämiäni asioita. Vuosittain valitsen kohteen tai teemoja, joita joko sponsoroin tai joille annan käyttöön työpanostani. Olen esimerkiksi ollut järjestämässä Pride Piknikiä, kuvannut vaikeasti vammaisten lasten hoivakodissa joulukorttikuvia, jakanut ensikodeille julkaisemaani kirjaa sekä kuvannut luontokalenterin, jonka tuotoista osan ohjasin vesien suojeluun.

MONIMUOTOISUUS

 merkitsee elämää parhaimmillaan! Kuvissani ja videoissani esiintyy monipuolisesti ja kattavasti erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Pyrin välttämään haitallisia stereotypioita sekä ihmisten lokerointia.

SAAVUTETTAVUUS

takaa sen, että tieto ja elämykset ovat kaikkien ulottuvilla. Tekstitän videoni ja huolehdin siitä, että teksti erottuu taustastaan.

TURVALLISUUS

pitää huomioida kaikessa tekemisessä. Lakien ja ohjeistusten noudattaminen kielii kunnioituksesta. Kunnioitan niin asiakasta, yhteistyökumppania kuin yhteiskuntaakin sitoutumalla asianmukaisiin työtapoihin.

Internetresoluutio89.jpg
Strömforsin ruukki_ Satu Mali_Cursor-49.jpg

HIILIJALANJÄLKENI OTTAEN HUOMIOON SEKÄ ARJEN, ETTÄ YRITYKSENI TOIMINNAN

Screenshot 2023-08-21 17.14_edited.jpg
lataus (1).png

YRITYKSENI PALKITTIIN VUONNA 2021 ILMASTOJAHTIVOITTAJAKSI
PAIKALLISISTA YRITTÄJISTÄ

Screenshot 2023-08-21 17.25_edited.jpg
bottom of page