top of page

VASTUULLISEMPAA KUVA- JA VIDEOTUOTANTOA

Haluan olla rakentamassa maailmasta avoimempaa, monimuotoisempaa, vastuullisempaa ja eettisesti kestävämpää paikkaa meille kaikille. Nämä ovat arvojani niin henkilökohtaisessa elämässäni kuin yrityksessänikin. Uskon siihen, että maailmaa voidaan määrätietoisesti ohjata parempaan suuntaan. Siihen tarvitaan yksilöä ja yhteisöjä. Vastuullisuus onkin osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

 

Koska maailma ei tule valmiiksi ainakaan kovin ripeästi, haluan käydä avointa keskustelua eri toimijoiden kanssa. Haluan kehittyä ja kehittää toimintaani koko ajan yhä vastuullisemmaksi.

Pyrin ottamaan vastuullisuuden huomioon kaikissa näissä osioissa:

  • sosiaalinen-

  • ympäristö- ja

  • taloudellinen-/yhteiskunnallinen vastuullisuus

AITOUS

läpileikkaa kaikkea toimintaani. Haluan sykähdyttää ihmisiä taltioimalla aitoja tarinoita ja kohtaamisia. Vain sellaisiin voi täysin samastua. En välitä valheellista tietoa enkä myöskään suurentele asioita. Vastuullisuudessa aitous pohjautuu epätäydellisyyden myöntämiseen, mutta myös siihen, että pyritään koko ajan parempaan.

EETTISYYS

tarkoittaa sitä, että huolehdin tiedottamisesta ja viestinnästä kaikissa projektin vaiheissa. Pysyn aikatauluissa ja kunnioitan aina tekijänoikeuksia. Mikäli projektiin tarvitaan sellaista osaamista, jota minulla ei ole, tunnen yhteistyökumppanini ja menen takuuseen heidän työnsä laadusta.

Vastuullisessa videotuotannossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja syrjintä ja hyväksikäyttö ei kuulu arvoihini.

EKOLOGISUUS JA YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN

merkitsee ennen kaikkea maapallon resurssien kunnioittamista. Kotikonttorillani käytetään pääsääntöisesti aurinkoenergiaa niin akkujen kuin autonkin lataamiseen. Investoin elinkaareltaan pitkään kalustoon. Tuotannon ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta, kierrättämällä materiaaleja ja valitsemalla kestäviä vaihtoehtoja esimerkiksi kuvauspaikoissa ja rekvisiitassa. Tekoälyn tuomat mahdollisuudet ympäristön suhteen otettu huomioon myös.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

on tavoite, johon olen koko yritykseni olemassaolon ajan pyrkinyt. Lasken sen vuosittain ja pyrin sitä myös pienentämään koko ajan.

HYVÄNTEKEVÄISYYS

antaa minulle mahdollisuuden tukea tärkeinä pitämiäni asioita yhteiskunnassa. Vuosittain valitsen kohteen tai teemoja, joita joko sponsoroin tai joille annan käyttöön työpanostani. Olen esimerkiksi ollut järjestämässä Pride Piknikiä Vihdissä, kuvannut vaikeasti vammaisten lasten hoivakodissa joulukorttikuvia, jakanut ensikodeille julkaisemaani kirjaa sekä kuvannut luontokalenterin, jonka tuotoista osan ohjasin vesien suojeluun.

MONIMUOTOISUUS

 merkitsee elämää parhaimmillaan! Kuvissani ja videoissani esiintyy monipuolisesti ja kattavasti erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Pyrin välttämään haitallisia stereotypioita sekä ihmisten lokerointia.

SAAVUTETTAVUUS

takaa sen, että tieto ja elämykset ovat kaikkien ulottuvilla. Ehdotan aina asiakkaalle videoiden tekstittämistä ja huolehdin siitä, että teksti erottuu taustastaan.

TURVALLISUUS

pitää huomioida kaikessa tekemisessä. Lakien ja ohjeistusten noudattaminen kielii kunnioituksesta. Kunnioitan niin asiakasta, yhteistyökumppaneita, malleja kuin yhteiskuntaakin sitoutumalla asianmukaisiin työtapoihin ja sopimuksiin.

Huolehdin siitä, että tuotantotiimi kohtelee toisiaan kunnioittavasti ja että esimerkiksi työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi otetaan huomioon. Varmistetaan, että kaikki videotuotannossa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa esiintymiseen ja että heidän yksityisyytensä suojataan asianmukaisesti.

Turvallisuus myös yhteistyökumppaneita ja projekteja kohtaan. Jos sairastun, minulla on aina backup ja tekijät, jotka jatkavat projektit loppuun saakka. Vastuullista viestimistä myös projektin etenemisestä yhteistyökumppanille.

Työhyvinvointi ja itsestä huolehtiminen on osa yhteiskunnalista vastuuta. 

hotel helka
visit kotka hamina
vesien suojelu

HIILIJALANJÄLKENI OTTAEN HUOMIOON SEKÄ ARJEN 
ETTÄ YRITYKSENI TOIMINNAN

sitra
hiilijalanjälki

YRITYKSENI VOITTI VIHDIN KUNNAN ENSIMMÄISEN
ILMASTOJAHTIPALKINNON  V. 2022

Screenshot 2023-08-21 17_edited.jpg
bottom of page